การทำ Internal Link และ External Link สำหรับเอสอีโอ

แชร์บทความนี้!

ถึงแม้ว่าจะเป็น Internal Links และ External Links เหมือนกัน แต่เมื่อถูกจัดวางในตำแหน่งที่แตกต่างกัน มันย่อมส่งผลต่อผู้ใช้งาน และคะแนนทาง SEO ที่แตกต่างกัน ในวันนี้เราจะมาทำความเข้าเกี่ยวกับความแตกต่างของตำแหน่ง ลิงก์ภายใน และ ลิงก์ภายนอก เหล่านั้นกัน รวมถึงวิธีการจัดวางให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามหลักการของ SEO

Internal Links และ External Links

ตำแหน่งของ ลิงก์ภายใน และ ลิงก์ภายนอก บนหน้าเว็บไซต์ จะถูกแบ่งออกดังนี้

Internal-Links-Vs-External-Links

(ภาพจาก : https://bit.ly/2pavwOY)

In-content Link : ลิงก์ที่อยู่ในส่วนของเนื้อหา รวมถึง Image Link และ Image Caption Link ด้วย
Navigation Link : ลิงก์ที่อยู่ในส่วนของเมนูนำทาง
Footer Link : ลิงก์ที่อยู่ในส่วนท้ายล่างในหน้าเว็บไซต์
Redirect Link : ลิงก์ที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าใดหน้าหนึ่ง
Canonical Link : ลิงก์ใน Tag ส่วนหัวของเว็บไซต์ ใส่ไว้เพื่อลดและป้องกันการเกิดข้อมูลซ้ำในเว็บไซต์ของเรา โดยแจ้งให้ Bot ทราบว่าหน้าใดเป็นหน้าที่มีเนื้อหาต้นฉบับ และหน้าใดเป็นหน้าที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน

Internal-Links-and-External-Links-SEO

(ภาพจาก : https://bit.ly/2pavwOY)

นี่คือภาพง่าย ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งและประเภทของลิงก์แบบต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ แม้ว่าจะเป็นประเภทลิงก์เดียวกัน แต่ก็มีลักษณะเฉพาะ ขึ้นอยู่กับว่าเป็น Internal Links หรือ External Links

Internal Links

ลิงก์ภายในเว็บไซต์ของเรา

1. In-content Link

ลิงก์ภายใน ในตำแหน่งของเนื้อหา มีส่วนสำคัญมากว่าลิงก์ภายในของตำแหน่งอื่น ๆ (คอนเฟิร์มโดย John Mueller ) เราสามารถเชื่อมโยงลิงก์ตำแหน่งนี้ระหว่างหน้าอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน ภายในเว็บไซต์ของเรา เมื่อ Robot ทำการ Crawler เว็บไซต์ มันจะมองเห็นว่าเว็บไซต์ของเรามีความความเชี่ยวชาญเนื้อหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องนั้น ๆ

2. Navigation Link

ลิงก์ภายใน ในตำแหน่งของเมนูนำทาง ใช้เพื่อเป็นทางลัดที่มีประโยชน์เชื่อมโยงไปยังหน้าที่มีความสำคัญบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากจะปรับแต่งให้เหมาะสมกับการ Crawler ของ Robot แล้ว ยังต้องคำนึงถึง User-friendly หรือผู้ใช้งานทั่วไปด้วย (ส่วนใหญ่เมนูแบบ one-level จะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้งานมากกว่าแบบ two-level)

3. Footer Link

ลิงก์ภายใน ในตำแหน่งของ Footer ไม่ได้มีความสำคัญมากนักในเชิงเทคนิคทาง SEO แต่อย่างไรก็ตาม ลิงก์ในตำแหน่งนี้อาจมีความสำคัญกับผู้ใช้ทั่วไป ที่ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณ เช่น Privacy, Term & Conditions อื่น ๆ

ลิงก์ในตำแหน่งนี้มักไม่ผ่านตาผู้ใช้มากนัก ดังนั้นอย่าวางลิงก์ที่เชื่อมโยงไปในหน้าสำคัญ ๆ ของเว็บไซต์ของเราไว้ที่นี่

4. Redirect Link

Google โอนค่าของ PA และ Backlinks ผ่านทางลิงก์ที่ถูกเปลี่ยนเส้นทาง เป็นการแจ้งให้ Google ทราบว่าเราทำการย้ายเนื้อหาจากหน้านี้ ไปยังหน้าอื่น

Google จะถ่ายโอนค่าทั้งหมดข้างต้นที่เคยมีอยู่ไปยังหน้านั้น ๆ ที่คุณทำการ Redirect ไป

การใช้งาน Redirect Links ควรทำอย่างระมัดระวัง

  • การใช้ Redirect Links หลายระดับ จะไม่เป็นผลดีต่อหน้าเว็บ ในบางครั้ง Robot จะไม่ Crawler ตามลิงก์เหล่านั้นไป
  • การทำ Redirect Links ในปริมาณมากเกินไป ก็ไม่เป็นผลดีสำหรับตัวเว็บไซต์เช่นกัน ให้ใช้ปริมาณที่พอเหมาะ ใช้เฉพาะในยามที่จำเป็นเท่านั้น

5. Canonical Link

ในกรณีที่คุณมีบางหน้าเว็บที่มีเนื้อหาเหมือนหรือเกือบคล้ายกัน Google อาจจะสับสนในการจัดอันดับหน้าเว็บให้คุณ เป็นแนวทางที่ดีในการใช้ Canonical Links เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่ซ้ำกัน
Canonical Links จะทำหน้าที่อ้างอิง URL ไปยังหน้าเว็บที่มีเนื้อหาหลักของเรา และทำการโอนย้ายค่า PA ไปยังหน้านั้น ๆ ด้วย

External Links

ลิงก์จากภายนอกเว็บไซต์ของเรา

1. In-content Link

หากต้องเลือกตำแหน่งการทำลิงก์ เชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่น ๆ มายังเว็บไซต์ของเราในหน้าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน การทำลิงก์จากตำแหน่งนี้จะทำให้คุณได้รับ Value ทาง SEO ที่สูงกว่าตำแหน่งอื่น ๆ

2. Navigation Link

แม้ว่าลิงก์ในตำแหน่งนี้จะให้ Value ทาง SEO ที่น้อยกว่า In-content Links แต่มันก็เป็นประโยชน์เช่นกัน หากคุณได้รับลิงก์ในตำแหน่งนี้มาจากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีคะแนนทาง SEO ที่ยอดเยี่ยม มันอาจจะช่วยให้ Traffic ถูกส่งมายังเว็บไซต์ของคุณมากยิ่งขึ้น และยังคงได้ Backlinks อีกด้วยแต่ก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับธุรกิจ ของเว็บไซต์รายนั้น ๆ เนื่องจากอาจทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปสับสนกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของพวกเขา แนะนำให้ทำเป็น Footer Links จะทให้ดูมีระเบียบมากกว่า

3. Footer Link

ลิงก์ในตำแหน่งนี้คล้ายกันกับ Navigation Links แต่จะดูมีระเบียบมากกว่า เนื่องจากถูกแยกออกจากส่วนของลิงก์บริการสำคัญ ๆ ของเว็บไซต์ต้นทางอย่างชัดเจน

4. Redirect Link

Google จะโอนย้ายค่า DA, PA และ Backlinks ไปยังโดเมนหรือหน้าที่ทำการ Redirect ไป ตัวอย่างเช่น เมื่อเราย้ายเว็บไซต์จาก http:// ไปเป็น https:// หรือทำการย้ายโดเมนเก่าไปยังโดเมนใหม่ Redirect Links ก็จะถูกนำมาใช้งานเพื่อแจ้งให้ Google ทราบและทำการถ่ายโอนค่าต่าง ๆ ทั้งหมด ข้างต้นที่กล่าวมา

5. Canonical Link

ในกรณีของ Canonical Links ที่ถูกใช้ข้ามโดเมน มันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพจริง ๆ ที่สามารถช่วยแจ้งให้ Google ทราบว่าเนื้อหาของเรายังคงเป็นเนื้อหาหลัก ถึงแม้เนื้อหาของจะถูก Copy หรือถูกนำไปเรียบเรียงใหม่โดยเว็บไซต์อื่น Google จะยังคงพิจารณาว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราควรได้รับ Value ทาง SEO สูงสุด

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก https://bit.ly/2pavwOY

แชร์บทความนี้!

แสดงความคิดเห็น

shares