Core Web Vitals ปัจจัยการจัดอันดับของ Google ตัวใหม่ ที่จะถูกใช้อย่างเป็นทางการ

Core Web Vitals

Core Web Vitals ปัจจัยการจัดอันดับบน Google Search ตัวใหม่ ที่จะถูกใช้อย่างเป็นทางการ ในปี 2021 คืออะไร ทำงานยังไง มีผลยังไง แนวทางรับมือเบื้องต้น สำหรับการทำ SEO