การเปิดเผยข้อมูล – Disclosure

ไทยเวอร์ชัน

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเรา ดังนั้นเราจึงได้มีการพัฒนานโยบายนี้เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีการที่เราเก็บรวบรวม, ใช้, การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลอีกทั้งใช้ประโยชน์จากการใช้งานของข้อมูลส่วนตัว แสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้

  • ก่อนหรือในช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว เราจะระบุวัตถุประสงค์สำหรับข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม
  • เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยมีเป้าหมายดังวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้จากเราและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เข้ากันได้ เว้นแต่ว่าเราได้รับความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็น ดังการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  • เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม และให้เหมาะสมกับความรู้หรือความยินยอมของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลส่วนบุคคลควรจะเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่มันจะต้องถูกใช้และเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นควรจะมีความถูกต้องที่ครบถ้วนและให้เป็นปัจจุบัน
  • เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมต่อการสูญหายหรือถูกขโมยเช่นเดียวกับการเข้าถึง, การเปิดเผยข้อมูล, การคัดลอก หรือดัดแปลง
  • เราจะเตรียมพร้อมที่จะให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของเราให้สอดคล้องกับหลักการเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองและได้รับการบำรุงรักษา

มีคำถาม? ติดต่อเราที่: [email protected]

English Version

This website is a collective blog written by a group of individuals. This website collects forms of paid advertising, sponsorship, paid insertions, and other forms of compensation.

The financial compensation we might collect does not influence our published content or the topics that we cover in this blog. In most cases, paid display advertising is served by a third party ad network, especially via Google Adsense and/or Doubleclick Media. Such advertisements will be clearly labeled as paid advertisements.

The owner(s) of this blog is not compensated to provide opinions on certain products, services, websites, or other topics. The view and opinions expressed on this blog are purely those of the blog owners. If we claim or appear to be experts on a certain topic, product, or service area, we will only endorse products or services that we truly believe are worthy of such an endorsement for the benefit of our readers. Any claim, statistics, quotes, or other representation made by a product or service should be verified by users directly with the relevant manufacturer or provider.

This blog does not contain any content which might present a conflict of interest.

Questions? Contact us: [email protected]