Ubersuggest เครื่องมือฟรี สำหรับช่วยทำ SEO (คู่มือการใช้งาน)

แชร์บทความนี้!

Ubersuggest เป็นเครื่องมือฟรีบนเว็บไซต์ สำหรับช่วยทำเอสอีโอ ซึ่งมีฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการทำเอสอีโอไว้ให้ใช้งานอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการติดตามอันดับ วิเคราะห์โดเมนและเว็บไซต์ วิเคราะห์คีย์เวิร์ด ค้นหาไอเดียทำคอนเทนต์ ตรวจสอบองค์ประกอบทางเอสอีโอ ตรวจสอบแบ็คลิงก์, ต้องขอขอบคุณ นีล เพเทล (Neil Patel) ผู้เชียวชาญด้านการตลาดและเอสอีโอระดับโลก ที่ได้สร้างเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาและแบ่งปันให้เราได้ใช้กันแบบฟรี ๆ

Ubersuggest เครื่องมือ SEO ฟรี

วิธีการใช้งาน Ubersuggest

เข้าไปที่: https://app.neilpatel.com/

เมื่อเข้าสู่หน้า Console หลักของตัวเครื่องมือแล้ว เราจะพบกับเมนูและฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมด

Ubersuggest แบ่งเมนูการใช้งานหลักออกเป็น 3 เมนู ที่มีฟังก์ชันย่อยอยู่

 • Dashboard
  • การติดตามอันดับคีย์เวิร์ดบนเว็บไซต์ของเรา (Keyword Tracking)
 • UBERSUGGEST
  • การวิเคราะห์คีย์เวิร์ด (Keyword Research ) และไอเดียคอนเทนต์ (Content Ideas)
 • TRAFFIC ANALYZER
  • การวิเคราะห์โดเมน (Domain Analysis), ปริมาณการเข้าชม (Traffic) และ Keywords ที่ติดอันดับ ของเว็บไซต์ที่เราต้องการ
 • SEO ANALYZER
  • การตรวจสอบองค์ประกอบของเอสอีโอ (Site Audit) และตรวจสอบแบ็คลิงก์ (Backlinks)

NOTE: ข้อมูลทั้งหมดสามารถ “EXPORT” เป็นไฟล์ CSV ได้

ติดตามอันดับคีย์เวิร์ด (Keyword Tracking)

ฟังก์ชันนี้จะอยู่ในส่วนของเมนู Dashboard

เป็นฟังก์ชันสำหรับการติดตามอันดับของ Keyword บนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์คู่แข่งที่เราต้องการ เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของอันดับ Keyword โดยรวม

จำเป็นต้อง “สมัครสมาชิก” ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ (สมัครฟรี)

ข้อจำกัด

 • ติดตามได้ 5 Domain ต่อ 1 Account
 • 25 Keywords ต่อ 1 Domain

วิธีการใช้งาน

1. สมัครสมาชิก

2.เข้ามาที่เมนู Dashboard

3. คลิกที่ “ADD YOUR FIRST PROJECT”

Position Tracking

4. ระบุโดเมนและชื่อโปรเจ็ค

Position Tracking Setup 1

5. เพิ่ม “Keyword” ที่ต้องการติดตาม (จำกัด 25 Keywords)

สามารถเลือกคีย์เวิร์ดที่ระบบแนะนำขึ้นมาซึ่งเรามีอันดับอยู่แล้ว หรือจะเพิ่มคีย์เวิร์ดด้วยตัวเองก็ได้, รวมทั้งการ Import ชุดคีย์เวิร์ดจากไฟล์ CSV

 

Add Keywords

6. เลือก Location เป็น “Thai / Thailand” สำหรับเว็บไทย

Position Tracking Add Location

7. เสร็จแล้ว กดที่ “GO TO DASHBOARD”

Position Tracking Setup

8. คลิกที่ “TRACKED KEYWORDS” สำหรับเช็คอันดับ Keyword

 

Website Tracking Dashboard

หน้าแสดงอันดับ Keyword

Keyword Ranking

แสดงข้อมูลอันดับคีย์เวิร์ดและการเปลี่ยนแปลงอันดับ บนเว็บไซต์ที่เราทำการติดตาม

สามารถเลือกดูอันดับของคีย์เวิร์ดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทั้ง “Desktop” และ “Mobile” แบบแยกกัน

วิเคราะห์คีย์เวิร์ด (Keyword Research)

“ฟังก์ชันนี้จะอยู่ในส่วนของเมนู UBERSUGGEST”

เป็นฟังก์ชันสำหรับการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่เราต้องการนำมาทำอันดับหรือปรับปรุงอันดับ, แตกไอเดียหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง

Keywords Overview

ระบุ Keywords > เลือก Location เป็น “Thai / Thailand” > กด Search

ภาพรวม (Overview)

Keyword Overview Dashboard

แสดงข้อมูลภาพรวมทั้งหมดของคีย์เวิร์ดที่เราต้องการวิเคราะห์

คีย์เวิร์ดไอเดีย (Keywords Ideas)

Keyword Ideas

ด้านซ้ายมือแสดงข้อมูลของคีย์เวิร์ดไอเดีย (คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง) – ด้านขวามือแสดงข้อมูลเว็บไซต์หรือหน้าเว็บ ที่มีอันดับในคีย์เวิร์ดดังกล่าว

NOTE: ข้อมูลทั้งหมดสามารถ “EXPORT” เป็นไฟล์ CSV ได้

คอนเทนต์ไอเดีย (Content Ideas)

Content Ideas

แสดงข้อมูลของเว็บไซต์และหน้าเว็บ ยอดนิยม จากคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง, วัดจากยอดการแชร์บนโซเชียลมีเดีย (Facebook, Pinterest)

เราสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันนี้ เพื่อหาหัวข้อหรือคอนเทนต์ที่ผู้คนให้ความสนใจ, นำมาเป็นไอเดียในการสร้างคอนเทนต์สำหรับเว็บไซต์ของเราได้ (แนะนำในส่วนของ Blog Post)

การกรอง (Filter)

Content Ideas Filter

เราสามารถกรองคอนเทนต์จากระดับความนิยมและคีย์เวิร์ดที่ต้องการหรือไม่ต้องการได้ ด้วยการใช้ตัวเลือกนี้

วิเคราะห์โดเมน (Domain Analysis)

“ฟังก์ชันนี้จะอยู่ในส่วนของเมนู TRAFFIC ANALYZER”

เป็นฟังก์ชันสำหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ของคู่แข่งที่เราต้องการ

ภาพรวม (Overview)

Domain Overview

แสดงข้อมูลโดยรวมของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น ปริมาณการเข้าชม (วัดจากอันดับและปริมาณการค้นหา), การกระจายของอันดับคีย์เวิร์ด, หน้าสำคัญที่ติดอันดับ, คีย์เวิร์ดที่ติดอันดับ

หน้าเว็บยอดนิยม (Top Pages)

Top Traffic Pages

แสดงข้อมูลหน้าเว็บสำคัญหรือหน้าเว็บยอดนิยม ที่เว็บไซต์ติดอันดับอยู่ในปัจจุบัน

คีย์เวิร์ดที่มีอันดับ (Keywords)

Keywords

ด้านซ้ายมือแสดงข้อมูลของคีย์เวิร์ดที่เว็บไซต์ติดอันดับ – ด้านขวามือแสดงข้อมูลหน้าเว็บ ของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีอันดับในคีย์เวิร์ดดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ตรวจสอบ องค์ประกอบเอสอีโอ, แบ็คลิงก์

“ฟังก์ชันนี้จะอยู่ในส่วนของเมนู SEO ANALYZER”

เป็นฟังก์ชันสำหรับใช้ในการตรวจสอบองค์ประกอบต่าง ๆ ของเอสอีโอ บนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์คู่แข่งที่เราต้องการ

ตรวจสอบเว็บไซต์ (Site Audit)

Site Audit

แสดงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของเอสอีโอบนเว็บไซต์โดยระเอียด ตั้งแต่ คะแนนเอสอีโอโดยรวม, ปริมาณการเข้าชมต่อเดือน, คีย์เวิร์ดที่ติดอันดับ, แบ็คลิงก์ …

การแจ้งเตือนส่วนสำคัญที่ควรมีการปรับปรุงบนเว็บไซต์และหน้าเว็บ เช่น ความเร็วเว็บ, ข้อผิดพลาดทางองค์ประกอบ และอื่น ๆ พร้อมแนวทางวิธีการปรับปรุงแก้ไข

ตรวจสอบแบ็คลิงก์ (Backlinks)

Backlinks

 

แสดงข้อมูลแบ็คลิงก์ของเว็บไซต์, ใช้ในการตรวจสอบแบ็คลิงก์ที่เข้ามายังเว็บไซต์ของเรา หรือจะใช้เพื่อสปายแบ็คลิงก์ของเว็บคู่แข่งก็ได้

สรุป

Ubersuggest นับว่าเป็นเครื่องมือฟรีสำหรับการช่วยทำเอสอีโอขั้นพื้นฐานที่ดีที่สุดเท่าที่ผมพบในตอนนี้ เนื่องจากมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมอย่างมาก ใช้ได้ทั้งการวิเคราะห์เว็บไซต์ของเราและคู่แข่ง การค้นหาคีย์เวิร์ดสำหรับทำอันดับ หาไอเดียการสร้างคอนเทนต์ การตรวจสอบองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไข และการตรวจสอบแบ็คลิงก์, เครื่องมีตัวนี้กำลังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องหวังว่าจะมีฟังก์ชันอะไรดี ๆ มาให้เราได้ใช้งานกันอีกในภายภาคหน้า สุดท้ายนี้ ขอให้ทุคนสนุกกับการทำเอสอีโอครับ

แชร์บทความนี้!

แสดงความคิดเห็น

shares